Wednesday, 18 May 2016

Politikere: 11 debatter om EU's fremtid...

Formålet med debatterne er at skabe debat om EU's fremtid midt i flygtningeudfordringerne, efter Brexit afstemningen og ikke mindst debatten om EU's fremtid i det hele taget. 

Program: (ens for alle 11 arrangementer)
19.00 Velkomst
19.05 EU's fremtid med udgangspunkt i nuværende udfordringer          
          v/Oplysningsforbundet DEO
19.35 Debat med tre debattører om EU's fremtid 
           og hvad Danmark vil med samarbejdet
           (MF'ere og MEP'ere er inviteret som debattører)     
20.45 Afslutning
Ordstyrer: Jakob Clausager Jensen, Efterskoleforeningen

11 arrangementer:
Mandag den 3/10: Aabybro Efterskole - se på kort

Mandag den 10/10: Faxehus Efterskole - se på kort

Tirsdag den 11/10: Hårslev Efterskole - se på kort


Tirsdag den 25/10: Sundeved Efterskole - se på kort

Onsdag den 26/10: Eisbjerghus Internationale Efterskole - se på kort
Torsdag den 27/10: Rejsby Europæiske Efterskole - se på kort

Mandag den 31/10: Skovlund Efterskole - se på kort

Torsdag den 3/11: Dejbjerglund Efterskole - se på kort

Mandag den 7/11: Den Rytmiske Efterskole i Baaring - se på kort

Tirsdag den 8/11: Osted Fri- og Efterskole - se på kort

Torsdag den 10/11: Skals Efterskole  - se på kort

Kontakt: Jakob Clausager Jensen, jcj@efterskoleforeningen.dk (mobil: 22361153).

Tidligere EU/EP debatter arrangeret af Efterskoleforeningen
EU debatter 2015; 
EP debatter 2014
EU debatter 2013;
EU debatter 2012Arrangeret af Efterskoleforeningen
i samarbejde med Oplysningsforbundet DEO             
                            
Europabevægelsen


samt Dansk Friskoleforening

                                    
                                
          
Arrangementerne er økonomisk støttet af

Efterskolerne: Rammerne for arrangementerne

Formålet med de ti debatter er at skabe debat om EU's fremtid midt i flygtningeudfordringerne, efter Brexit afstemningen og ikke mindst debatten om EU's fremtid i det hele taget. Arrangementerne er åbne arrangementer, men da de vil blive afholdt på fri- eller efterskoler, er den primære målgruppe 1300 unge i aldersgruppen 15-17 år. Der forventes udover de 1300 elever at deltage 200 gæster. 

Forberedelse og udførelse
Efterskoleforeningen arrangerer og står for alt kommunikation med politikere, oplægsholdere og undervisere.
Efterskoleforeningen laver plakater til alle arrangementer med skolens logo.
Efterskoleforeningen sørger for at udføre alle arrangementerne lige fra eftermiddagens undervisning i samarbejde med Europabevægelsen og DEO samt ordstyrer for aftenens debat.
Efterskoleforeningen sørger for transport udgifterne og transporten af EU-taskforce underviserne.
Efterskoleforeningen sørger for vin til debattørerne.

Udgifter og ansvarsopgaver for fri- eller efterskolen
Betale 3.000kr for et arrangement.
Undervise eleverne i baggrundsviden om EU i ugerne op til arrangementet.
Reklamere lokalt (sociale medier, tv, radio, aviser, ophæng af plakater mm.) 
Sørge for at der kommer lokale til debatten.
Efterskolen skal sørge for at have lokaler, mikrofoner mm. klar til debatarrangementet
Servere kaffe og kage til aftenens debat arrangement.
Afsætte minimum to lærere som kan assistere i tidsrummet kl.10.30-16.00

Forløb
juni: Skolerne finder en dato for deres arrangement.
august: Politikere findes til arrangementerne
september: Efterskoleforeningen sender færdigt program med navne på oplægsholdere og med den officielle plakat tilpasset den enkelte skole.
oktober-november: EU debat arrangementerne afholdes.

Program
Arrangementerne vil blive forberedt så DEO og Europabevægelsen vil blive benyttet til første del, hvor der vil være fokus på at aktivere eleverne så de får en forståelse og viden om EU samarbejdet. Anden del vil have fokus på oplæg og debat omhandlende EU's fremtid (åbent arrangement).
Undervisning for skolens elever
10.30 - Introduktion (rollespillet starter) 
11.05 - Grupperne sætter sig ind i deres roller
11.20 - Finansministrene mødes
12.30 - Frokost
13.30 - Fordeling af flygtninge
14.20 - Pause
14.40 - Vision for EU
15.40 - Folkemøde (ikke rollespillet mere)
16.00 - Afslutning og kort intro til aftenens debat
      
Åbent debatarrangement om EU's fremtid
Ordstyrer: Jakob Clausager Jensen, Efterskoleforeningen
19.00 Velkomst
19.05 EU's fremtid med udgangspunkt i nuværende udfordringer
          v/Oplysningsforbundet DEO
19.35 Debat om EU's fremtid og hvad Danmark vil med samarbejdet med tre politikere (mep'ere fra Europaparlamentet og medlemmer af Folketinget inviteres)
20.45 Afslutning

For mere info kontakt Jakob Clausager Jensen, 22361153, jcj@efterskoleforeningen.dk

Europabevægelsens taskforce + DEO information

Retningslinjer
- DEO (
Marie Sand Kirk, marie@deo.dk) er ansvarlig for formiddagens og eftermiddagens program som udføres i samarbejde med Europabevægelsens taskforce undervisere (
Peter Træholt Sørensen, pts@eubev.dk).
- Europabevægelsen kontakter Jakob Clausager Jensen, jcj@efterskoleforeningen.dk (Cc marie@deo.dk) en uge før hvert arrangement med navne og kontaktinformationer på de tre taskforce undervisere.
- DEO sender deres materialer til kopiering til skolen samt informationer om dagens program senest en uge før arrangementet. Skolen sørger for at fordele rollerne til de deltagende elever og at eleverne får tid til at sætte sig ind i rollen, inden kl 10 på selve dagen for arrangementet.
- Jakob Clausager Jensen fungerer som ekstra underviser, i tilfælde af pludselig afbud fra taskforce undervisere.

- Skolerne stiller med minimum to lærere som på dagen kan assistere eleverne i deres arbejde med rollespillet (materialerne sendes til skolen en uge før arrangementet).
- Er man i tvivl kontakter man Jakob Clausager Jensen, jcj@efterskoleforeningen.dk/22361153, som er ansvarlig for alle arrangementerne, og som deltager alle dage fra kl. 10.30-20.45.

Program (undervisning for skolens elever)
10.30 - Introduktion (rollespillet starter) 
11.05 - Grupperne sætter sig ind i deres roller
11.20 - Finansministrene mødes
12.30 - Frokost
13.30 - Fordeling af flygtninge
14.20 - Pause
14.40 - Vision for EU
15.40 - Folkemøde (ikke rollespillet mere)
16.00 - Afslutning og kort intro til aftenens debat


11 arrangementer: (nedenstående togtider er opdateret 9/9-2016)


Mandag den 3/10: Aabybro Efterskole - se på kort 
Kontaktperson: Esben Sevelsted Mathiasen, em@aabybroefterskole.dk
Antal elever: 207
Transport: (fra København) afg. Kbh. H kl. 05.55, ank. Vejle st. kl. 07.58, køre med Jakob
retur fra Aabybro kl. 16.10 ank. Kbh. 21.05
Transport: (fra Aarhus) afg. Aarhus 08.21 ank. Aalborg st. 09.50, køre med Jakob
retur fra Aabybro st. kl. 16.10 ank. Aarhus 18.08
Transport: (fra Aalborg) bus direkte til skolen

Mandag den 10/10: Faxehus Efterskole - se på kort
Kontaktperson: Lars G. Sørensen, viceforstander@faxehus.dk
Antal elever: 100
Transport: (fra København) afg. Kbh. H kl. 08.42 ank. Faxe Ladeplads st. kl. 10.02, køre med Jakob

retur fra Faxe Ladeplads st kl. 16.36 ank. Kbh. H kl. 17.54


Tirsdag den 11/10: Hårslev Efterskole - se på kort
Kontaktperson:  Louise Langkilde, ll@haarslevefterskole.dk
Antal elever: 90 elever 
Transport: (fra København) afg. Kbh. H. kl 9.02 ank. Slagelse St. kl. 9.58, køre med Jakob/ retur: bus+tog fra Haarslev-Kbh H kl. 16.20-18.26


Tirsdag den 25/10: Sundeved Efterskole - se på kort

Lærer: Carsten Damsgaard - cdamsgaard@gmail.com
Antal elever: 154
Transport: (fra København) afg. Kbh. H kl. 6.55, ank. Vejle st. kl. 8.58, køre med Jakob/ retur fra Rødekro st. kl. 16.22 ank. Kbh. H kl. 19.05.
Transport: (fra Aarhus) afg. Aarhus st. kl. 8.15, ank. Vejle st. kl. 8.59, køre med Jakob/ retur fra Rødekro st. kl. 16.22 ank. Aarhus st. kl. 18.13


Onsdag den 26/10: Eisbjerghus Internationale Efterskole - se på kort

Kontaktperson: Klaus Hegnby, kh@eisbjerghus.dk
Antal elever: 132
Transport: (fra København) afg. Kbh. H kl. 7.55, ank. Middelfart st. kl. 9.36, køre med Jakob
retur Nørre Aaby st. kl. 16.47 ank. Kbh. H kl. 18.56
Transport: (fra Aarhus) afg. Aarhus st. kl. 08.57, ank. Vejle st. kl. 09.48, køre med Jakob
retur Nørre Aaby st. kl. 16.13 ank. Aarhus st. kl. 17.43

Torsdag den 27/10: Rejsby Europæiske Efterskole - se på kort
Kontaktperson: Karsten Friis, kf@rejsby-efterskole.dk
Antal elever: 144
Transport: (fra København) afg. Kbh. H kl. 06.32, ank. Vejen st. kl. 09.07 kære med Jakob/ retur fra Rejsby st kl. 16.02 ank. Kbh. H kl. 19.26.
Transport: (fra Aarhus) afg. Aarhus st. kl. 08.15, ank. Vejle st. kl. 08.59 køre med Jakob/ retur fra Rejsby st kl. 16.02 ank. Aarhus st. kl. 18.25.Mandag den 31/10: Skovlund Efterskole - se på kort
Kontaktperson: Michael Harmann Jepsen, mj@ske.dk (Cc Hanne Gonzalez, hg@ske.dk)
Antal elever: 100
Transport: (fra København) afg. Kbh. H kl. 6.55, ank. Vejle st. kl. 08.58, køre med Jakob/ retur fra Gårde st. kl. 17.05 ank. Kbh. H kl. 21.05.
Transport: (fra Aarhus) afg. Aarhus st. kl. 8.15, ank. Vejle st. kl. 8.59, køre med Jakob/ retur fra Gårde st. kl. 16.15 ank. Aarhus st. kl. 19.09.


Torsdag den 3/11: Dejbjerglund Efterskole - se på kort
Kontaktperson: Gitte Christiansen, gl@dejbjerglund.dk
Antal elever: 132 
Transport: (fra København) afg. Kbh. H kl. 6.02, ank. Vejle st. kl. 8.28, køre med Jakob/ retur fra Skjern St kl. 16.47 ank. Kbh. H kl. 21.26.

Transport: (fra Aarhus) afg. Aarhus st. kl. 6.36, ank. Skjern st. kl. 8.57, køre med Jakob/ retur fra Skjern St kl. 16.53 ank. Aarhus st. kl. 19.09.Mandag den 7/11: Den Rytmiske Efterskole i Baaring - se på kort
Kontaktperson: Karen Bender, kbe@rytmiskefterskole.dk
Antal elever: 104 

Transport: (fra København) afg. Kbh. H kl. 7.02, ank. Nørre Aaby st. kl. 9.10, bliver hentet af Karen Bender
retur Nørre Aaby st. kl. 16.47 ank. Kbh. H kl. 18.56.
Transport: (fra Aarhus) afg. Aarhus st. kl. 08.15, ank. Nørre Aaby st. kl. 09.44, bliver hentet af Karen Bendner/ retur Nørre Aaby st. kl. 16.13 ank. Aarhus st. kl. 17.43
Jakob ikke tilstede før efter kl 15.00, Jakob aftaler med Karen Bender ang. afhentning af undervisere ved toget.

Tirsdag den 8/11: Osted Fri- og Efterskole - se på kort
Aflyst


Torsdag den 10/11: Skals Efterskole  - se på kort
Kontaktperson: Lars Mouritzen, lm@skals-efterskole.dk
Antal elever: 145
Transport: (fra København) afg. Kbh. H kl. 05.55, ank. Vejle st. kl. 07.58, køre med Jakob
retur Viborg st. kl. 16.38 ank. Kbh. H kl. 21.05.
Transport: (fra Aarhus) afg. Aarhus st. kl. 08.25, ank. Viborg st. kl. 09.29, køre med Jakob
retur Viborg st. kl. 16.38 ank. Aarhus st. kl. 17.48